Bezpieczne ferie zimowe

Uczniom klas I-III zorganizowano apel dotyczący spędzania ferii zimowych. Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Lidzbarku Warmińskim zwrócili się do dzieci z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i umiejętnego korzystania z uroków zimy.

Wytypowani przez wychowawców uczniowie klas V i VI odegrali scenki rodzajowe poruszające powyższą tematykę. Scenki stanowią I konkurencję turnieju wychowawczo-profilaktycznego, który odbędzie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

Klasy zdobyły następującą ilość punktów:

kl. V a - 11

kl. V b - 14

kl. VI a - 13

kl. VI b - 12

Maria Mochnal - pedagog szkolny

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.