Informacje o Stowarzyszeniu

Władze Stowarzyszenia:

Ewa Huss Nowosielska – prezes

Wioletta Grudzińska – wice prezes

Barbara Żydonik – skarbnik

Joanna Szydłowska  - sekretarz

Mirosłąwa Fesnak – członek

 

Komisja Rewizyjna:

Dorota Miałkowska – przewodnicząca

Krystyna Żuk – członek

Maria Mochnal - członek

 

Dane Stowarzyszenia:

Krajowy Rejestr Sądowy  0000 318161

Regon 280359907

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.