Regulamin samorządu uczniowskiego

  1. W skład  Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie klas trzecich, wybrani przez uczniów  oraz wychowawców .
  2. Uczniowie należący do  Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:

- współpracować z opiekunem SU

– uczestniczyć w zaplanowanych działaniach

– godnie reprezentować SU

– zgodnie współpracować z innymi uczniami

– zachęcać swoich rówieśników do udziału w konkursach, akcjach i innych organizowanych działaniach

– przestrzegać zasadobowiązujących w szkole oraz dawać innym uczniom dobry przykład w zakresie zachowania i nauki.

       3. Do obowiązków SU należy również wykonywanie gazetek tematycznych,          okolicznościowych oraz plakatów  informacyjnych.

       4. SU może również realizować zadania zaproponowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz przez opiekuna SU klas IV – VI.

 

© 2018 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.