Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

NAJNOWSZE OGŁOSZENIE!

Dnia 18 czerwca 2023r. organizowane jest wyjście do Lidzbarskiego Amfiteatru na program kabaretu Neo-Nówka (godz. 19.30). Zakup biletów w całości zostanie sfinansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie ZSP do dnia 3 marca 2023r. 
 

Organizatorzy
 

 


 

 


 

 INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w związku aktualną interpretacją prawną, osoby, które chcą korzystać ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych, w oświadczeniu o dochodach, które określa sytuację materialną rodziny, muszą uwzględnić wszystkie uzyskane dochody tzn. wynagrodzenie za pracę (w tym z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochody uzyskane za granicą — w przeliczeniu na zł.) oraz inne źródła utrzymania (w tym środki uzyskane z najmu lokalu, alimenty, emerytury, renty, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tkę, 14-tkę, świadczenie 500+) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby, które posiadają rozdzielność majątkową, a zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, zobowiązani są do podania dochodów również osoby, z którą posiadają rozdzielność majątkową, ale wspólnie zamieszkują.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Elżbieta Aleksandrowicz


 


 

 

Regulamin  i odpowiednie wnioski dostępne są poniżej

© 2023 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.