Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Informacja dotycząca organizacji wycieczek pracowniczych

Uprzejmie informuję, że 16.10.2023r. (poniedziałek) zostaną wyłożone  do  zapoznania się i zadeklarowania propozycje wycieczek. Istnieje możliwość organizacji dwóch wycieczek (jednej krajowej i jednej zagranicznej). Pracownik może otrzymać dofinansowanie z ZFŚS w wysokości do ok. 70% kosztów wycieczki. Można skorzystać z dwóch wycieczek, ale dofinansowanie będzie tylko do jednej. Termin deklaracji do 18.10.2023r. (środa) do godz. 14:30. Osoby zainteresowane proszę potraktować sprawę jako pilną.

Pozdrawiam Ela Aleksandrowicz

 
 

 INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w związku aktualną interpretacją prawną, osoby, które chcą korzystać ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych, w oświadczeniu o dochodach, które określa sytuację materialną rodziny, muszą uwzględnić wszystkie uzyskane dochody tzn. wynagrodzenie za pracę (w tym z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochody uzyskane za granicą — w przeliczeniu na zł.) oraz inne źródła utrzymania (w tym środki uzyskane z najmu lokalu, alimenty, emerytury, renty, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tkę, 14-tkę, świadczenie 500+) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby, które posiadają rozdzielność majątkową, a zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, zobowiązani są do podania dochodów również osoby, z którą posiadają rozdzielność majątkową, ale wspólnie zamieszkują.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Elżbieta Aleksandrowicz


 


 

Regulamin  i odpowiednie wnioski dostępne są poniżej

 

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.