Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w związku aktualną interpretacją prawną, osoby, które chcą korzystać ze świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych, w oświadczeniu o dochodach, które określa sytuację materialną rodziny, muszą uwzględnić wszystkie uzyskane dochody tzn. wynagrodzenie za pracę (w tym z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochody uzyskane za granicą — w przeliczeniu na zł.) oraz inne źródła utrzymania (w tym środki uzyskane z najmu lokalu, alimenty, emerytury, renty, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tkę, 14-tkę, świadczenie 500+) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoby, które posiadają rozdzielność majątkową, a zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, zobowiązani są do podania dochodów również osoby, z którą posiadają rozdzielność majątkową, ale wspólnie zamieszkują.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Elżbieta Aleksandrowicz

 

UWAGA!

Od 19 maja 2021 r. obowiązuje nowy regulamin ZFŚS. Informacje dotyczące zmian i korzystania z ZFŚS można przeczytać poniżej.

WAŻNE!

Komisja socjalna informuje, że emerytowani pracownicy, którzy nie otrzymali w tym roku kalendarzowym świadczenia socjalnego mogą złożyć wniosek o ww. świadczenie w terminie do 10 maja 2021 roku.

Przypominamy, że osoba, która ubiega się o świadczenie zdrowotne z ZFŚS musi do wniosku dołączyć zaświadczenie od lekarza stwierdzające przewlekłą chorobę oraz potrzebę systematycznego przyjmowania leków.

W przypadku zaświadczeń o innej treści wniosek nie będzie rozpatrywany (Regulamin ZFŚS § 7 ust. 5)

 

Regulamin  i odpowiednie wnioski dostępne są poniżej (w formacie PDF)

© 2021 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.