Szkoła Wierna Dziedzictwu

Na tej stronie zamieszczamy materiały odzwierciedlające nasze działania w ramach projektu "Szkoła Wierna Dziedzictwu".

Dotychczasowe inicjatywy:

 • Apel z okazji Dni Papieskich poświęcony Patronowi naszej szkoły - Janowi Pawłowi II. Więcej informacji - kliknij tu
 • Apel z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę połączony z układem tanecznym "Taniec flagi". Więcej informacji - kliknij tu
 • Happening patriotyczny. Więcej informacji - kliknij tu
 • Nakręcony film z działań propatriotycznych w roku 2021w naszej szkole. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wizyta uczniów z  koła historycznego i aktywu bibliotecznego w Zamku Lidzbarskim. Oglądanie wystawy "Lidzbark w starej fotografii". Więcej informacji - kliknij tu
 • Udział uczniów klas VIII w wyjeździe integracyjnym połączonym z projekcją filmu wojennego "Mistrz". Więcej informacji - kliknij tu
 • Lekcja otwarta "Tworzenie historyjki obrazkowej z szeregiem szumiącym". Współpraca z przedszkolem. Więcej informacji - kliknij tu
 • Udział członkiń aktywu bibliotecznego w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego. Więcej informacji - kliknij tu
 • Udział uczniów z naszej szkoły w II Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej.Więcej informacji - kliknij tu
 • Kokurs plastyczny "Dzień Drzewa". Więcej informacji - kliknij tu
 • Udział uczniów w projekcie BohaterON. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wizyta uczniów w 9 Pułku Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmiński połączona z prelekcją na tematy patriotyczne
 • Wyjście do Oranżerii Kultury. Zajęcia na temat sieci miast Cittaslow. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wystawa "Patroni roku 2021". więcej informacji - kliknij tu
 • Uczestnictwo w warsztatach wielkanocnych na lidzbarskim Zamku. Więcej informacji - kliknij tu
 • Uczestnictwo w warsztatach w Oranżerii Kultury związanych z edukacją regionalną. Więcej informacji - kliknij tu
 • Apel z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Więcej informacji - kliknij tu
 • Konkurs Recytatorski "Spotkania z poezją" z uwzględnieniem utworów polskich autorów. Więcej informacji - kliknij tu
 • Żywa lekcja historii. Więcej informacji - kliknij tu
 • Konkurs o Lidzbarku - Więcej informacji - kliknij tu
 • Wystawa "Zółnierze Niezłomni". Więcej informacji - kliknij tu
 • Spacer po Lidzbarku. Więcej informacji - kliknij tu
 • Konkurs o zamkach gotyckich. Więcej informacji - kliknij tu
 • Lekcja patriotyzmu regionalnego. Więcej informacji - kliknij tu
 • Zwiedzanie Lidzbarka z przewodnikiem. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wizyta uczniów w Jednostce Wojskowej. Więcej informacji - kliknij tu
 • Prawa i obowiązki uczniów- współpraca z KLO. Więcej informacji - kliknij tu
 • Nasi uczniowie nagrodzeni- Śladami Urszulki po Lidzbarku Warmińskim. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wyjście do Oranżerii. Spotkanie z malarką „Kwiaty w malarstwie”. Więcej informacji - kliknij tu
 • Dzień Ziemi.Więcej informacji - kliknij tu
 • Poczet sztandarowy- zdjęcia z zakończenia roku szkolnego. Więcej informacji - kliknij tu
 • Kombatant zasłużony- gazetka, zdjęcia.
 • Konkurs literacki „Urodziny Mikołaja Kopernika"
 • Z Krasickim uliczkami Lidzbarka Warmińskiego. Więcej informacji - kliknij tu
 • Warsztat mówcy  (z 23 maja organizatorka Alicja Andrzejewska). Więcej informacji - kliknij tu
 • Spotkanie z leśnikiem. Warsztaty z edukacji leśniczej. Więcej informacji - kliknij tu
 • Spotkanie z pisarzem podróżnikiem (11 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej). Więcej informacji - kliknij tu
 • Ptaki wśród nas- konkurs fotograficzny i plastyczny. Więcej informacji - kliknij tu
 • Spotkanie z młodym pisarzem. Więcej informacji - kliknij tu
 • Jakub Józefowicz w Bibliotece Miejskiej. Więcej informacji - kliknij tu
 • Podziękowania dla OSiR-u „Dziękujemy za wsparcie” (pomoc dla Ukraińców). Więcej informacji - kliknij tu
 • Pomoc dla Ukrainy- wolontariat. Więcej informacji - kliknij tu i kliknij tu
 • Paczuszka dla Maluszka. Więcej informacji - kliknij tu i kliknij tu
 • Wystawa „Zachwyt i rozpacz” o Wisławie Szymborskiej. Więcej informacji - kliknij tu
 • Czepiec warmiński (Julii Ambroziak w LDK-u). Więcej informacji - kliknij tu
 • Nasze jasełka. Więcej informacji - kliknij tu
 • Muzyczny sukces rodzeństwa. Więcej informacji - kliknij tu
 • „Był sobie król”. Więcej informacji - kliknij tu
 • Dzień czytania- bajki I. Krasickiego (kwiecień)
 • BohaterON. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wizyta w JW 9 Pułku Rozpoznawczego. Więcej informacji - kliknij tu
 • Dobry obywatel. Więcej informacji - kliknij tu
 • Spacer po Lidzbarku-  Śladami historii Lidzbarka Warmińskiego. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wystawa patriotyczna "My Polacy - wolni i dumni". Więcej informacji - kliknij tu
 • Konkurs o Koperniku. Więcej informacji - kliknij tu
 • Wycieczka do Fromborka. Więcej informacji - kliknij tu
 • Głaz patriotyczny. Więcej informacji - kliknij tu

 

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.