Godziny pracy

  • Zajęcia w świetlicy odbywają się każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 16.00.
  • W dni wolne od zajęć edukacyjnych dyżur w świetlicy pełniony jest w stałych godzinach pracy.

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.