Nauczyciele kl. I-III

mgr Agnieszka Wasilewska

mgr Agnieszka Montewka

mgr  Elżbieta Zalewska

mgr  Krystyna Żuk

mgr Joanna Szydłowska

mgr Monika Bartczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Emilia Mejka - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

© 2023 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.