Nauczyciele kl. I-III

mgr Agnieszka Wasilewska

mgr Agnieszka Montewka

mgr  Elżbieta Zalewska

mgr  Krystyna Żuk

mgr Magdalena Jankowska

mgr Joanna Szydłowska

mgr  Renata Urmanowicz 

mgr Emilia Mejka - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Danuta Chada - nauczyciel współorganizujący kształcenie, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

mgr Monika Bartczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Bożenia Janik - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.