Nauczyciele kl. I-III

mgr Danuta Chada - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Magdalena Jankowska

mgr Agnieszka Montewka

mgr Monika Rybicka

mgr Joanna Szydłowska

mgr  Renata Urmanowicz 

mgr  Elżbieta Zalewska 

mgr  Krystyna Żuk

mgr Emilia Mejka - nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.