Nauczyciele kl. IV-VIII

mgr Mirosława Fesnak –  przyroda, geografia, biologia

mgr Barbara Truszczyńska – wychowanie fizyczne

mgr Anna Dudek - Tkaczuk  - fizyka, matematyka

mgr Ewa Masłowska  – muzyka, plastyka

mgr Beata Dzwończak – matematyka

mgr Barbara Żydonik –   język angielski

mgr Sylwia Gnat - język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Janina Borkowska – język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Grażyna Kowalska - biologia, edb

mgr Iwona Moniuszko – religia

mgr Wioletta Grudzińska –  język polski, rewalidacja, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, doradztwo zawodowe

mgr Renata Hołowienko – religia

mgr Tatiana Butkiewicz –   język angielski

mgr Sylwia Chmura – matematyka

mgr Anna Gess - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Anna Górska – język niemiecki

mgr Krzysztof Jaszczyk – wychowanie fizyczne

mgr Lucyna Królikowska – historia, WOS

mgr Mariusz Królikowski –  informatyka, technika

mgr Ewa Kubiak- chemia

mgr Maciej Lipczyński - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Dorota Miałkowska-Łysoń - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Dorota Moniuszko –  matematyka

mgr Iwona Moniuszko- religia

mgr Wiesław Nowosielski – historia

mgr Katarzyna Sosnowska - integracja sensoryczna

mgr Karol Szczebiot - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.