Nauczyciele kl. IV-VIII

mgr Mirosława Fesnak –  przyroda, geografia, biologia

mgr Barbara Truszczyńska – wychowanie fizyczne

mgr Anna Dudek - Tkaczuk  - fizyka, matematyka

mgr Ewa Masłowska  – muzyka, plastyka

mgr Beata Dzwończak – matematyka

mgr Barbara Żydonik –   język angielski

mgr Sylwia Gnat - język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Janina Borkowska– język polski

mgr Grażyna Kowalska - biologia, edb

mgr Iwona Moniuszko – religia

mgr Emilia Mejka - religia

mgr Wioletta Grudzińska –  język polski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, doradztwo zawodowe

mgr Natalia Piszko –   język angielski

mgr Elżbieta Zalewska – matematyka

mgr Anna Gess -  rewalidacja

mgr Anna Górska – język niemiecki

mgr Karol Szczebiot– wychowanie fizyczne

mgr Lucyna Królikowska – historia, WOS

mgr Mariusz Królikowski –  informatyka, technika

mgr Małgorzata Sawkojć- chemia

mgr Magdalena Alchimowicz - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Dorota Moniuszko –  matematyka

mgr Wiesław Nowosielski – historia

© 2023 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.