Nauczyciele kl. IV-VII

mgr Tatiana Butkiewicz –   język angielski

mgr Mirosława Fesnak –  przyroda, geografia

mgr Wioletta Grudzińska –  język polski, oligofenopedagogika, rewalidacja

mgr Ewa Masłowska  – muzyka

mgr Renata Hołowienko –  wychowanie fizyczne, religia

mgr Mariusz Królikowski –  informatyka, technika, plastyka

mgr Iwona Moniuszko – religia

mgr Dorota Moniuszko –  matematyka

mgr Wiesław Nowosielski – historia

mgr Katarzyna Sosnowska - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Barbara Truszczyńska – wychowanie fizyczne

mgr Barbara Żydonik –   język angielski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

mgr Anna Górska - język niemiecki

mgr Maria Pachulska - Rubacka - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Gess - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Bożenia Janik - nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja

mgr Janina Borkowska - nauczyciel współorganizujący kształcenie, język polski, rewalidacja

mgr Sylwia Gnat - język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Grażyna Kowalska - biologia

mgr Elżbieta Nosewicz - chemia

mgr Jacek Drążkowski - fizyka

mgr Lucyna Królikowska - historia

© 2018 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.