Aktualności

27-09-2023

W miniony poniedziałek 25 września odbyły się w świetlicy szkolnej zajęcia grupowe w klasach pierwszych pod kątem integracji zespołu klasowego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa szkolnego Paulę Michmiel oraz pedagoga specjalnego Annę Gess.

19-09-2023

18 września 2023 roku uczniowie w asyście Pocztu Sztandarowego wzięli udział w uroczystym złożeniu wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej „Katyń – Pamiętamy” usytuowanej na kamiennym pomniku przed budynkiem naszej szkoły. Wydarzeniem tym została uczczona pamięć o polskich oficerach, funkcjonariuszach oraz przedstawicielach inteligencji pomordowanych przez Sowietów w okresie drugiej wojny światowej.W tym samym dniu na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość z okazji 84. rocznicy napaści Sowietów na Polskę. W wydarzeniu udział wzięli: poseł na sejm Adam Ołdakowski, przedstawiciele władz miasta, wojska, policji i straży pożarnej. Odczytano apel poległych i uczczono pomordowanych na Wschodzie salwą honorową.Modlitwę za poległych odmówił ks. ppłk rez. Jerzy Rożentalski. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem „Pomordowanym na Wschodzie”.

05-09-2023

01.09.2023 na Cmentarzu Komunalnym w Lidzbarku Warmińskim poczet sztandarowy naszej szkoły, brał udział w uroczystości poświęconej  84 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Podczas tego wydarzenia przemówienia wygłosili Pan Burmistrz Jacek Wiśniowski i przedstawiciel IPN z Olsztyna. Modlitwę za ofiary wojny poprowadził ks. proboszcz Roman Chudzik. Przedstawiciele instytucji lokalnego samorządu i złożyli wieńce i kwiaty. Żołnierze Wojska Polskiego odczytali Apel Poległych i oddali salwę honorową. Udział uczniów lidzbarskich szkół, był wyrazem pielęgnowania pamięci i tradycji oraz znaczenia pokoju w obecnych czasach.

05-09-2023

Informujemy, że wydawanie obiadów w szkole rozpocznie się od czwartku 7 września 2023 r.

© 2023 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.