Wychowawcy świetlicy

mgr Elżbieta Aleksandrowicz - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Elżbieta Zalewska - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Gwiazda – wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Krystyna Żuk - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Renata Urmanowicz - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Mariola Gil  - Smoluk - wychowawca w świetlicy szkolnej

 

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.