Wychowawcy świetlicy

mgr Elżbieta Aleksandrowicz - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Dorota Miałkowska - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Gwiazda – wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Krystyna Żuk - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Renata Urmanowicz - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Wojtowicz - Raszewska - wychowawca w świetlicy szkolnej

© 2018 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.