Wychowawcy świetlicy

mgr Elżbieta Aleksandrowicz - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Krystyna Żuk - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Monika Bartczak - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Grażyna Kowalska - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Mirosława Fesnak - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Lucyna Królikowska - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Magdalena Jankowska - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Gwiazda – wychowawca w świetlicy szkolnej

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.