Wychowawcy świetlicy

mgr Elżbieta Aleksandrowicz - wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Anna Gwiazda – wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Wasilewska - wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Iwona Moniuszko - wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Joanna Miszkiewicz - wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Maria Mochnal - wychowawca świetlicy szkolnej

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.