Żywa lekcja historii

12 maja 2022r. w rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w naszej szkole miało miejsce spotkanie z Panem Józefem Zyskiem, który wcielił się w rolę Naczelnika odrodzonego państwa polskiego. Spotkanie stanowiło „żywą lekcję historii”. Pan Zysk opowiadał o dzieciństwie , życiu i zasługach Komendanta. Historia snuta przez zaproszonego gościa zrobiła duże wrażenie na uczniach starszych klas. Zadawali oni panu Józefowi szczegółowe pytania dotyczące późniejszego okresu życia i działalności Marszałka. Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa wystawa poświęcona Legionom  i ich twórcy.

© 2022 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.