Aktywna matematyka

30 listopada odbyła się pierwsza lekcja z użyciem zestawu kart dydaktycznych ułatwiających naukę matematyki. Uczniowie z chęcią i zaangażowaniem wykonywali zadania mające na celu utrwalenie mnożenia w poznanym dotychczas zakresie. Dzieci poznały niektóre możliwości wykorzystania kart, jak również podawały swoje pomysły. Propozycje nauczyciela i uczniów zostaną wdrożone w II półroczu 2018/2019r. Praca metodami aktywnymi i w formie zabaw motywuje uczniów do działania, uczy współpracy, korzystania z wiedzy innych oraz dostarcza miłych wrażeń. Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w wykonaniu kart.                                 

Renata Urmanowicz

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.