Wolontariusz, to jest Gość!

I znów ruszyła w dn. 23 – 24.09.2016r. nasza wolontariacka, szkolna brać do lidzbarskich sklepów, by wesprzeć ogólnopolską zbiórkę żywności ,,Podziel się Posiłkiem”!

W tym roku z naszej szkoły charytatywnie działało czterdzieścioro czworo wolontariuszy

z klas V i VI. Zbieraliśmy żywność aż w czterech sklepach! Serce się raduje, gdy z roku na rok przybywa wolontariuszy, którzy są gotowi poświęcić swój wolny czas, by wspomóc innych ludzi. Nie mają z tego tytułu żadnych nagród, wyłącznie osobistą satysfakcję, że swoimi działaniami wsparli osoby najbardziej potrzebujące pomocy i pisemne, skromne podziękowanie. Jako opiekunki szkolnego klubu wolontariatu jesteśmy dumne, że mamy w naszej szkole takich uczniów, którzy są wrażliwi na potrzeby innych ludzi i gotowi zawsze nieść pomoc!

Wioletta Grudzińska

Iwona Moniuszko

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.