Pomagamy!

                Kolejny rok w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Wielkoduszki” włączyliśmy się  w zbiórkę plastikowych nakrętek, z których dochód po sprzedaży przeznaczony jest na leczenie chorego dziecka. Dzięki zaangażowaniu przedszkolaków i społeczności uczniowskiej udało nam się przekazać od września do grudnia 2017 r. dziesięć dużych worków. Apelujemy, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek, ale przynosić i zostawiać je  w  swoich klasach. Członkowie klubu  zbierają je i przygotowują do transportu.

Kontynuujemy również udział w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności pod hasłem ,,Podziel się Posiłkiem”. W I półroczu br. nasi wolontariusze zbierali żywność w lidzbarskich sklepach już dwukrotnie, podczas jesiennych i zimowych zbiórek.   
Dzięki ich zaangażowaniu i bezinteresownej pomocy udało się nam zorganizować pomoc w postaci paczek żywieniowych, najpierw dziesięciu rodzinom naszych uczniów (zbiórka jesienna),  a przed Bożym Narodzeniem piętnastu rodzinom ( zbiórka zimowa).Na szczególną pochwałę zasługuje fakt, że w zimowej zbiórce uczestniczyło aż pięćdziesięcioro wolontariuszy, którzy zbierali żywność przez trzy dni! Brawo!  Brawo!

 

                                                                                                     W. Grudzińska I. Moniuszko

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.