Wzięliśmy udział w Wyborach Książek

Na początku czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Wybory Książek”. Jej celem było poznanie, jakie tytuły chcieliby widzieć w szkolnej bibliotece.

W maju br. szkoła otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na zakup nowych książek i sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej oraz na promocję czytelnictwa. Jednym z wymogów programu było zasięgnięcie opinii uczniów i rodziców w sprawie zakupów. Rodzice na ten temat mogli wypowiedzieć się na zebraniach,  a dla uczniów przygotowano akcję „Wybory Książek”. Inspiracją do jej zorganizowania był pomysł redakcji branżowego miesięcznika „Biblioteka w Szkole” i zaangażowanie środowiska bibliotek szkolnych z całej Polski. Akcja miała na celu poznanie prawdziwych gustów czytelniczych dzieci i młodzieży oraz promocję czytania dla rozrywki i przyjemności. Akcja była apolityczna, oddolna, pozbawiona zewnętrznego finansowania. Każdy uczeń mógł zagłosować na maksymalnie trzy książki. W sumie wrzucono do urny 207 kart do głosowania. Wybory obsługiwała komisja złożona z członków aktywu bibliotecznego. Nad całością czuwał nauczyciel bibliotekarz.

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.