W rocznicę napaści sowieckiej

18 września 2023 roku uczniowie w asyście Pocztu Sztandarowego wzięli udział w uroczystym złożeniu wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej „Katyń – Pamiętamy” usytuowanej na kamiennym pomniku przed budynkiem naszej szkoły. Wydarzeniem tym została uczczona pamięć o polskich oficerach, funkcjonariuszach oraz przedstawicielach inteligencji pomordowanych przez Sowietów w okresie drugiej wojny światowej.W tym samym dniu na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość z okazji 84. rocznicy napaści Sowietów na Polskę. W wydarzeniu udział wzięli: poseł na sejm Adam Ołdakowski, przedstawiciele władz miasta, wojska, policji i straży pożarnej. Odczytano apel poległych i uczczono pomordowanych na Wschodzie salwą honorową.Modlitwę za poległych odmówił ks. ppłk rez. Jerzy Rożentalski. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem „Pomordowanym na Wschodzie”.

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.