Grupa Artystyczna Rekonstrukto. Miłośnicy historii wystąpili z pokazem „Wrzesień 39”

W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej do naszej szkoły przybyła

22 października Grupa Artystyczna Rekonstrukto.  Miłośnicy historii wystąpili z pokazem  „Wrzesień 39”, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita. Przybliżyli zebranym uczniom sytuację międzynarodową w końcu lat trzydziestych ubiegłego wieku i losy żołnierza polskiego w kampanii wrześniowej. Uczniowie mogli obejrzeć i przymierzyć polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenie żołnierza oraz repliki broni. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rekonstrukcje z udziałem uczniów, a zwłaszcza musztra i obrona przed bronią gazową oraz – naturalnie- sprzęt bojowy.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w żywej lekcji historii, zadawali pytania prowadzącym. Pokaz ten, na pewno na długo utrwali się w ich pamięci uczniów.

 

Lucyna Królikowska

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.