Polskie legendy w piosenkach

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji innowacji pedagogicznej – Czytanie daje moc – 4 kwietnia uczniowie klasy III a przedstawili muzyczną inscenizację „Polskie legendy w piosenkach”. Inscenizacja powstawała sukcesywnie w trakcie realizacji zaplanowanych działań , które przyjęły formę projektu. Uczniowie poznawali legendy polskie, każdą inscenizowali odgrywając różne role, wykonywali prace plastyczne, a następnie uczyli się piosenek i wierszy związanych z daną legendą. Serdecznie dziękuję Rodzicom, którzy wspierali naszą akcję w szkole i w domu oraz Panu Wojtkowi Karolonkowi za organizowanie ciekawych lekcji bibliotecznych.  

Renata Urmanowicz

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.