Wyład Igora o Napoleonie

We wtorek 20 listopada 2018 r. w bibliotece szkolnej mogliśmy posłuchać Igora Łagockiego, który opowiedział nam o Napoleonie. Zapraszamy do oglądania filmu z tego wydarzenia.

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.