IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła w dniu 4 października 2019 r. uczestniczyła w akcji

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

organizowanej pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Dzieci stały się egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów oraz nauczycieli.

Akcja zorganizowana została dla uczniów klas IV - VIII.

Zostały utworzone cztery trzy osobowe komisje egzaminacyjne.

Uczeń wybierał los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.

Jeżeli podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Do egzaminu przystąpiło 204 uczniów, chcący sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia. Egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia zdało 121, nie zdało 83.

Dziękuję za udział w zabawie.

Anna Dudek - Tkaczuk

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.