Każdy może kodować

Co nam daje kodowanie? Uczniowie klasy I a przekonali się , że bardzo dużo. Przede wszystkim  jest to świetna metoda zabawowa  ułatwiająca zapamiętywanie. Kodowanie sprzyja rozwijaniu myślenia logicznego i strategicznego. Dzieci uczą się rozwiązywania problemów i współpracy z rówieśnikami. Pierwsze zajęcia z kodowania odbywały się w powiązaniu z tym co dziecku bliskie, a więc literatura dziecięca, krótkie teksty z różnych dziedzin wiedzy, kartka, kredki i wyobraźnia. Początkowo kody miały formę uproszczonych rysunków, a następnie różnorodnych znaków graficznych. Okazało się, że dzieci uwielbiają kodować. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których opracowywaliśmy  opowiadania. Dzięki tej metodzie uczniowie  niesłychanie szybko  zapamiętywali  treść wierszy i piosenek. Umiejętności związane z kodowaniem będziemy rozwijać w dalszej edukacji na zajęciach komputerowych.

Renata Urmanowicz

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.