Wizyta delegacji z Niemiec

17 września 2022 r. zwiedzając Lidzbark Warmiński delegacja miasta partnerskiego Werlte zawitała też do naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, gdzie rozmawiano o planowanej wymianie młodzieży z Polski i Niemiec.

Gościom towarzyszył  Burmistrz Miasta Pan Jacek Wiśniowski. Pani Wicedyrektor Dorota Moniuszko przywitała przybyłych,  przybliżyła historię Zespołu i oprowadziła po obiekcie. Pokazała odwiedzającym wnętrza szkoły i przedszkola. Duże zainteresowania delegacji z Niemiec wzbudziła sala integracji sensorycznej i sala doświadczania świata oraz bardzo dobre wyposażenie placówki. Goście nasi byli także pod dużym wrażeniem po obejrzeniu przedszkola.

Jednym z wiodących tematów rozmów delegacji z Burmistrzem Miasta i dyrekcją szkoły  była partnerska wymiana pomiędzy lidzbarską „czwórką” i gimnazjum w Werlte. Współpraca między szkołami w tym zakresie  została nawiązana już trzy lata temu, ale pandemia uniemożliwiła dokonanie wymiany.

- Jestem pod wrażeniem spotkania – przyznaje Anna Górska – nauczyciel języka niemieckiego i koordynator przyszłej wymiany młodzieży. - Przedstawiciele miasta Werlte jako osoby bardzo otwarte i kreatywne dali nam odczuć, jak ważna jest dla nich współpraca między naszymi miastami i podkreślali, że szczególnie zależy im na współdziałaniu szkół. Zarówno strona niemiecka jak i my, myślimy o przyszłości młodego pokolenia. Chcemy, by młodzież poznawała kulturę, przełamywała stereotypy i budowała mosty przyjaźni między narodem niemieckim i polskim.

- Dodatkową zaletą wymiany jest fakt, że młodzi ludzie będą mieli w praktyce kontakt z żywym językiem i możliwość sprawdzenia swojej umiejętności posługiwania się nim – kontynuuje pani Górska. -.Dla mnie osobiście, jako koordynatora, wymiana młodzieży jest bardzo ważną sprawą. Pracowałam przy organizacji wielu takich spotkań i wręcz mogę stwierdzić, że kocham to robić. Mam dziesięcioletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wymian polsko – niemieckich i widzę, jakie korzyści ona przynosi zarówno dla jednej jak i drugiej strony – dodaje na koniec.

Planowana wymiana młodzieży jawi się zatem jako dopełnienie i owoc wizyty gości z Niemiec w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim.

(wk)

© 2022 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.