ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

 12 czerwca 2024r.

o godzinie 16.30

na holu głównym Szkoły Podstawowej nr 4
w Lidzbarku Warmińskim.

© 2024 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.