Przedstawienie pt. ,,Szczęśliwy książę”

21.04.2017r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Wielkoduszki” pod patronatem swoich opiekunek – p. Iwony Moniuszko i p. Wioletty Grudzińskiej przedstawili społeczności uczniowskiej i przedszkolnej spektakl pt. ,,Szczęśliwy książę”. Przekaz był czytelny i prosty – ludzie nie żyją tylko dla siebie, nie są samotnymi wyspami, nasze życie jest wartościowsze i ma sens dopiero wówczas, gdy uwrażliwiamy się na potrzeby innych i potrafimy bezinteresownie pomagać.

Wszystkim wolontariuszom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy!

© 2019 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.