Termy bezpłatne dla uczniów naszej szkoły

Informacja dla rodziców i uczniów

W czasie ferii zimowych będzie możliwość skorzystania przez uczniów naszej szkoły z jednego bezpłatnego (na jedną godzinę) wejścia na basen w Termach Warmińskich za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Godziny wejść w czasie otwarcia obiektu.

Dzieci do 13. roku życia muszą być pod opieką rodziców lub innej osoby pełnoletniej.

Opiekunowie dzieci korzystają z wejścia za odpłatnością we własnym zakresie.

© 2020 Szkoła Podstawowa SP4 w Lidzbarku Warmińskim. All rights reserved.